Gå direkt till sidans innehåll

Kemisk status i grundvatten

Indikator SE. 4.4. 1

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen i stora grundvattenmagasin. Klassningen görs med stöd av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.

Procentuell andel av kommunens statusklassade grundvattenförekomster (totalt 10 stycken) som uppnår god kemisk status.

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se/
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2008
Senaste värdet:
80,0 % (2021)
Utgångsvärde:
100 % (2008)

Kommentar

Av de tio grundvattenförekomster i Botkyrka som klassats av Vattenmyndigheten uppnår idag åtta god kemisk status. Av de tio är det sex grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen för att inte uppnå god kemisk status år 2027. De är S:t Botvid, Vårsta, Tullingeåsen-Riksten, Rosenhill-Lilla Ström och Uttran.

Tullingeåsen-Riksten och Pålamalm är de grundvattenförekomster som inte uppnår god status. De har båda fått statusklassen otillfredsställande på grund av förhöjda halter av PFAS 11. Föroreningarna kommer från brandsläckningsmedel som användes på den gamla flygflottiljen som var belägen på Tullingeåsen fram till mitten av 1970-talet.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27