Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.5.2

Badvattenkvalitet

De sex badplatser som ingår i den kommunala badvattenkontrollen är Brotorpsbadet i Brosjön, Lidabadet i Getaren, Sandviksbadet i Himmerfjärden, Slagstabadet i Mälaren, Stendalsbadet i Tullingesjön och Getryggen i Järnafjärden. År 2016 tillkom Getryggen vid Järnafjärden som kommunal badplats samtidigt som Fittja Ängsbadet i Albysjön utgick. Kvalitetsbedömningarna görs varje år och det är de senaste fyra årens analyser som ligger till grund för varje bedömning.

Badvattenkvalitet

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Totalt

2016

6

1

Totalt

2017

5

2

Totalt

2018

5

3

Bra kvalitet

2010

1

4

Bra kvalitet

2014

1

5

Bra kvalitet

2015

4

6

Dålig kvalitet

2011

0

7

Tillfredsställande kvalitet

2011

0

8

Utmärkt kvalitet

2009

6

9

Utmärkt kvalitet

2010

5

10

Utmärkt kvalitet

2011

6

11

Utmärkt kvalitet

2012

6

12

Utmärkt kvalitet

2013

6

13

Utmärkt kvalitet

2014

5

14

Utmärkt kvalitet

2015

2

15

Utmärkt kvalitet

2016

5

16

Utmärkt kvalitet

2017

5

17

Utmärkt kvalitet

2018

5

Datakälla: badplatsen.havochvatten.se

Kommentar

Statusklassningarna bygger på provresultat från baden under de fyra senaste badsäsongerna. Eftersom 2016 var det första år som Getryggen provtogs finns än så länge ingen statusklassning av denna badplats.

Vattenproven från badplatserna analyseras på tarmbakterier (E. coli och enterokocker). Förekomst av algblomning kontrolleras.

Uppdaterad: 2019-07-04