Gå direkt till sidans innehåll

Badvattenkvalitet

Indikator SE. 4.5. 2

De sex badplatser som ingår i den kommunala badvattenkontrollen är Brotorpsbadet i Brosjön, Lidabadet i Getaren, Sandviksbadet i Himmerfjärden, Slagstabadet i Mälaren, Stendalsbadet i Tullingesjön och Getryggen i Järnafjärden. År 2016 tillkom Getryggen vid Järnafjärden som kommunal badplats samtidigt som Fittja Ängsbadet i Albysjön utgick. Kvalitetsbedömningarna görs varje år och det är de senaste fyra årens analyser som ligger till grund för varje bedömning.

Badvattenkvalitet

Rad-id Badvatten Senaste värdet Datum

0

Totalt

 6

2020

1

Utmärkt kvalitet

 6

2020

2

Bra kvalitet

 4

2015

3

Dålig kvalitet

 0

2011

4

Tillfredsställande kvalitet

 0

2011

Datakälla: badplatsen.havochvatten.se

Kommentar

Statusklassningarna bygger på provresultat från baden under de fyra senaste badsäsongerna. Eftersom 2016 var det första år som Getryggen provtogs fanns det ingen statusklassning av denna badplats förrän 2019.

Vattenproven från badplatserna analyseras på tarmbakterier (E. coli och enterokocker). Förekomst av algblomning kontrolleras.

Uppdaterad: 2023-12-08