Gå direkt till sidans innehåll

Badvattenkvalitet

Indikator SE. 4.5. 2

De sex badplatser som ingår i den kommunala badvattenkontrollen är Brotorpsbadet i Brosjön, Lidabadet i Getaren, Sandviksbadet i Himmerfjärden, Slagstabadet i Mälaren, Stendalsbadet i Tullingesjön och Getryggen i Järnafjärden. År 2016 tillkom Getryggen vid Järnafjärden som kommunal badplats samtidigt som Fittja Ängsbadet i Albysjön utgick. Kvalitetsbedömningarna görs varje år och det är de senaste fyra årens analyser som ligger till grund för varje bedömning.

Badvattenkvalitet

Datakälla: badplatsen.havochvatten.se
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
6 (2020)

Kommentar

Statusklassningarna bygger på provresultat från baden under de fyra senaste badsäsongerna. Eftersom 2016 var det första år som Getryggen provtogs fanns det ingen statusklassning av denna badplats förrän 2019.

Vattenproven från badplatserna analyseras på tarmbakterier (E. coli och enterokocker). Förekomst av algblomning kontrolleras.

Uppdaterad: 2023-12-08