Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.2.3

Kvävedioxid, timmedelvärde

I Botkyrka mäts kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby. Under februari månad varje år mäts halterna av kvävedioxid på ytterligare fyra platser i kommunen med hjälp av diffusionsprovtagare.

Under 1980- och 1990-talen var halterna betydligt högre. Som en jämförelse med värden i ovanstående diagram kan nämnas att från oktober 1993 till och med september 1994 överskreds miljökvalitetsnormen för timme 833 gånger. Förutom vägtrafikmängd är väderförhållandena avgörande för hur höga halterna blir. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, timmedelvärdet, är 90 mikrogram/m3. Värdet får överskridas högst 175 timmar/år.

Antal överskridanden av normvärde för timma i Alby

Rad-id Mätområde Datum Värde (timma)

0

Totalt

1999

21,0

1

Totalt

2000

37,0

2

Totalt

2001

30,0

3

Totalt

2002

107

4

Totalt

2003

185

5

Totalt

2004

91,0

6

Totalt

2005

138

7

Totalt

2006

195

8

Totalt

2007

49,0

9

Totalt

2008

80,0

10

Totalt

2009

122

11

Totalt

2010

219

12

Totalt

2011

111

13

Totalt

2012

133

14

Totalt

2013

141

15

Totalt

2014

12,0

16

Totalt

2015

48,0

17

Totalt

2016

40,0

18

Totalt

2017

24,0

19

Totalt

2018

42,0

20

Timmedelvärde

1999

21,0

21

Timmedelvärde

2000

37,0

22

Timmedelvärde

2001

30,0

23

Timmedelvärde

2002

107

24

Timmedelvärde

2003

185

25

Timmedelvärde

2004

91,0

26

Timmedelvärde

2005

138

27

Timmedelvärde

2006

195

28

Timmedelvärde

2007

49,0

29

Timmedelvärde

2008

80,0

30

Timmedelvärde

2009

122

31

Timmedelvärde

2010

219

32

Timmedelvärde

2011

111

33

Timmedelvärde

2012

133

34

Timmedelvärde

2013

141

35

Timmedelvärde

2014

12,0

36

Timmedelvärde

2015

48,0

37

Timmedelvärde

2016

40,0

38

Timmedelvärde

2017

24,0

39

Timmedelvärde

2018

42,0

40

Timmedelvärde

2019

21,0

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

På grund av tekniska problem med mätutrustningen år 2012 så var tidstäckningen endast 77 procent. Värdet för 2012 ska därför ses som indikativt.