Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.2.1

Kvävedioxid, årsmedelvärde

I Botkyrka mäts kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby. Under februari månad varje år mäts halterna av kvävedioxid på ytterligare fyra platser i kommunen med hjälp av diffusionsprovtagare.

Tendensen under de senaste åren är att åresmedelvärdet för kvävedioxidhalterna minskar något. Väderförhållanden och vägtrafikmängd är parametrar som är viktiga för hur höga halterna blir. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, årsmedelvärdet, är 40 mikrogram/m3.

Årsmedelvärde av halten kvävedioxid i Alby

Datakälla: Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1999.
Senaste värdet:
11,0 µg/m3 (2020).
Utgångsvärde:
19,0 µg/m3 (1999).
Miljökvalitetsnorm:
40,0 µg/m3 (2010).