Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxid, årsmedelvärde

Indikator SE. 2.2. 1

I Botkyrka mättes kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby fram till år 2021. Mätningarna avslutades eftersom halterna av kvävedioxid under ett antal år sjönk och låg med god marginal under miljökvalitetsnormerna.

Årsmedelvärde av halten kvävedioxid i Alby

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

Totalt

1999

19,0

1

Totalt

2000

16,0

2

Totalt

2001

20,0

3

Totalt

2002

23,0

4

Totalt

2003

23,0

5

Totalt

2004

19,0

6

Totalt

2005

20,0

7

Totalt

2006

22,0

8

Totalt

2007

20,0

9

Totalt

2008

21,0

10

Totalt

2009

22,0

11

Totalt

2010

26,0

12

Totalt

2011

24,0

13

Totalt

2012

24,0

14

Totalt

2013

21,0

15

Totalt

2014

16,4

16

Totalt

2015

20,0

17

Totalt

2016

17,0

18

Totalt

2017

18,0

19

Totalt

2018

18,0

20

Totalt

2019

14,0

21

Totalt

2020

11,0

22

Totalt

2021

15,0

23

Årsmedelvärde

1999

19,0

24

Årsmedelvärde

2000

16,0

25

Årsmedelvärde

2001

20,0

26

Årsmedelvärde

2002

23,0

27

Årsmedelvärde

2003

23,0

28

Årsmedelvärde

2004

19,0

29

Årsmedelvärde

2005

20,0

30

Årsmedelvärde

2006

22,0

31

Årsmedelvärde

2007

20,0

32

Årsmedelvärde

2008

21,0

33

Årsmedelvärde

2009

22,0

34

Årsmedelvärde

2010

26,0

35

Årsmedelvärde

2011

24,0

36

Årsmedelvärde

2012

24,0

37

Årsmedelvärde

2013

21,0

38

Årsmedelvärde

2014

16,4

39

Årsmedelvärde

2015

20,0

40

Årsmedelvärde

2016

17,0

41

Årsmedelvärde

2017

18,0

42

Årsmedelvärde

2018

18,0

43

Årsmedelvärde

2019

14,0

44

Årsmedelvärde

2020

11,0

45

Årsmedelvärde

2021

15,0

Datakälla: Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-14