Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxid, årsmedelvärde

Indikator SE. 2.2. 1

I Botkyrka mättes kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby fram till år 2021. Mätningarna avslutades eftersom halterna av kvävedioxid under ett antal år sjönk och låg med god marginal under miljökvalitetsnormerna.

Årsmedelvärde av halten kvävedioxid i Alby

Datakälla: Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1999
Senaste värdet:
15,0 µg/m3 (2021)
Utgångsvärde:
19,0 µg/m3 (1999)
Miljökvalitetsnorm:
40,0 µg/m3 (2010)
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-14