Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxid, årsmedelvärde

Indikator SE. 2.2. 1

I Botkyrka mättes kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby fram till år 2021. Mätningarna avslutades eftersom halterna av kvävedioxid under ett antal år sjönk och låg med god marginal under miljökvalitetsnormerna.

Årsmedelvärde av halten kvävedioxid i Alby

Rad-id Kvävedioxid Senaste värdet (µg/m3) Datum

0

Totalt

 15,0

2021

1

Årsmedelvärde

 15,0

2021

Datakälla: Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-14