Kvävedioxid

De största utsläppskällorna av kväveoxid i Botkyrka kommun är fordonstrafiken och energiproduktionen. Exponering för kvävedioxid kan ge upphov till lungfunktionsnedsättning, astmabesvär samt luftvägsinfektioner hos barn. Kvävedioxid har också en möjlig roll vid uppkomst av cancer. Kvävedioxid är även en god indikator på hur den generella luftkvaliteten är inom ett område.

Indikatorer

Kvävedioxid, årsmedelvärde

IndikatorSE.2.2.1 Årsmedelvärde av halten kvävedioxid i Alby
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1999
Senaste värdet: 18,0 µg/m32018

Kvävedioxid, dygnsmedelvärde

IndikatorSE.2.2.2 Antal överskridanden av normvärde för dygn i Alby
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1999
Senaste värdet: 3,0 dygn2018

Kvävedioxid, timmedelvärde

IndikatorSE.2.2.3 Antal överskridanden av normvärde för timma i Alby
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1999
Senaste värdet: 42,0 timma2018

Dokument

Luftföroreningar i Botkyrka 2010.
Delområde SE.2.2
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2019-08-13
Miljöbarometern