Marknära ozon

Halterna av ozon i Botkyrka bestäms till stor del av ozonhalterna i den luft som transporteras hit från andra mer befolkningstäta länder. Ozonet är långlivat och kan färdas långa sträckor innan det bryts ner.

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan solljus och luftföroreningar som kväveoxider och flyktiga kolväten. Eftersom reaktionen påskyndas vid starkt solljus och höga temperaturer är halterna oftast högre under vår och sommar.

Ozon påverkar vår hälsa genom att bland annat irritera ögon, slemhinnor och miljön genom skador på växtlighet. Mätningarna i Botkyrka har upphört. Naturvårdsverket övervakar marknära ozon.

Indikatorer

Ozon, årsmedelvärde

IndikatorSE.2.5.1 Årsmedelvärde av marknära ozon i Alby.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1999
Senaste värdet: 48 µg/m32012

Ozon, högsta 8-timmars medelvärde

IndikatorSE.2.5.2 Marknära ozon, högsta 8-timmars medelvärde i Alby.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1999
Senaste värdet: 120 µg/m32011
Delområde SE.2.5
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2019-01-29
Miljöbarometern