Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.2.3

Kvävedioxid, timmedelvärde

I Botkyrka mäts kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby. Under februari månad varje år mäts halterna av kvävedioxid på ytterligare fyra platser i kommunen med hjälp av diffusionsprovtagare.

Under 1980- och 1990-talen var halterna betydligt högre. Som en jämförelse med värden i ovanstående diagram kan nämnas att från oktober 1993 till och med september 1994 överskreds miljökvalitetsnormen för timme 833 gånger. Förutom vägtrafikmängd är väderförhållandena avgörande för hur höga halterna blir. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, timmedelvärdet, är 90 mikrogram/m3. Värdet får överskridas högst 175 timmar/år.

Antal överskridanden av normvärde för timma i Alby

Datakälla: Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Senaste värdet:
1,00 timma (2020).