Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxid, timmedelvärde

Indikator SE. 2.2. 3

I Botkyrka mättes kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby fram till 2021. Mätningarna avslutades eftersom halterna av kvävedioxid under ett antal år sjönk och låg med god marginal under miljökvalitetsnormerna.

Antal överskridanden av normvärde för timma i Alby

Rad-id Mätområde Datum Värde (timma)

0

Totalt

1999

21,0

1

Totalt

2000

37,0

2

Totalt

2001

30,0

3

Totalt

2002

107

4

Totalt

2003

185

5

Totalt

2004

91,0

6

Totalt

2005

138

7

Totalt

2006

195

8

Totalt

2007

49,0

9

Totalt

2008

80,0

10

Totalt

2009

122

11

Totalt

2010

219

12

Totalt

2011

111

13

Totalt

2012

133

14

Totalt

2013

141

15

Totalt

2014

12,0

16

Totalt

2015

48,0

17

Totalt

2016

40,0

18

Totalt

2017

24,0

19

Totalt

2018

42,0

20

Totalt

2019

21,0

21

Totalt

2020

1,00

22

Totalt

2021

23,0

23

Timmedelvärde

1999

21,0

24

Timmedelvärde

2000

37,0

25

Timmedelvärde

2001

30,0

26

Timmedelvärde

2002

107

27

Timmedelvärde

2003

185

28

Timmedelvärde

2004

91,0

29

Timmedelvärde

2005

138

30

Timmedelvärde

2006

195

31

Timmedelvärde

2007

49,0

32

Timmedelvärde

2008

80,0

33

Timmedelvärde

2009

122

34

Timmedelvärde

2010

219

35

Timmedelvärde

2011

111

36

Timmedelvärde

2012

133

37

Timmedelvärde

2013

141

38

Timmedelvärde

2014

12,0

39

Timmedelvärde

2015

48,0

40

Timmedelvärde

2016

40,0

41

Timmedelvärde

2017

24,0

42

Timmedelvärde

2018

42,0

43

Timmedelvärde

2019

21,0

44

Timmedelvärde

2020

1,00

45

Timmedelvärde

2021

23,0

Datakälla: Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-14