Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxid, timmedelvärde

Indikator SE. 2.2. 3

I Botkyrka mättes kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby fram till 2021. Mätningarna avslutades eftersom halterna av kvävedioxid under ett antal år sjönk och låg med god marginal under miljökvalitetsnormerna.

Antal överskridanden av normvärde för timma i Alby

Datakälla: Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
23,0 timma (2021)
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-14