Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxid, timmedelvärde

Indikator SE. 2.2. 3

I Botkyrka mättes kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby fram till 2021. Mätningarna avslutades eftersom halterna av kvävedioxid under ett antal år sjönk och låg med god marginal under miljökvalitetsnormerna.

Antal överskridanden av normvärde för timma i Alby

Rad-id Kvävdioxid Senaste värdet (timma) Datum

0

Timmedelvärde

 23,0

2021

1

Totalt

 23,0

2021

Datakälla: Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-14