Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.2.1

Kvävedioxid, årsmedelvärde

I Botkyrka mäts kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby. Under februari månad varje år mäts halterna av kvävedioxid på ytterligare fyra platser i kommunen med hjälp av diffusionsprovtagare.

Tendensen under de senaste åren är att åresmedelvärdet för kvävedioxidhalterna minskar något. Väderförhållanden och vägtrafikmängd är parametrar som är viktiga för hur höga halterna blir. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, årsmedelvärdet, är 40 mikrogram/m3.

Årsmedelvärde av halten kvävedioxid i Alby

Rad-id Kvävedioxid Senaste värdet (µg/m3) Datum

0

Totalt

 18,0

2018

1

Årsmedelvärde

 14,0

2019

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

På grund av tekniska problem med mätutrustningen år 2012 så var tidstäckningen då endast 77 procent. Värdet för 2012 ska därför ses som indikativt.