Gå direkt till sidans innehåll

Vattenanvändning i hushållen

Indikator SE. 4.6. 1

Mälaren vid vattenverket i Norsborg är botkyrkabornas huvudsakliga källa till dricksvatten. Vatten från Norsborgs vattenverk förser också andra delar av länet med dricksvatten.

Under senare år har vattenförbrukningen per person och totalt sett minskat. Installation av mer snålspolande apparatur som till exempel effektivare munstycken är en av flera förklaringar. Vissa år används mycket vatten under sommarmånaderna för att vattna trädgårdar. Därför kan den totala vattenförbrukningen förändras beroende på sommarmånadernas nederbördsmängd.

Tullinge vattenverk är helt avstängt sedan 2012, på grund av höga halter av PFOS i grundvattnet. Sedan Tullinge vattenverk stängde ner förser Norsborgs vattenverk hela kommunen med dricksvatten förutom de hushåll som har egna brunnar.

Antal liter kommunalt dricksvatten som används per botkyrkabo och per dygn.

Rad-id Mätområde Datum Värde (liter per dygn)

0

Totalt

2007

251

1

Totalt

2008

259

2

Totalt

2009

245

3

Totalt

2010

238

4

Totalt

2011

218

5

Totalt

2012

214

6

Totalt

2013

217

7

Totalt

2014

215

8

Totalt

2015

205

9

Totalt

2016

226

10

Totalt

2017

247

11

Totalt

2018

270

12

Totalt

2019

208

13

Totalt

2020

233

14

Norsborg vattenverk

2007

207

15

Norsborg vattenverk

2008

217

16

Norsborg vattenverk

2009

209

17

Norsborg vattenverk

2010

209

18

Norsborg vattenverk

2011

198

19

Norsborg vattenverk

2012

214

20

Norsborg vattenverk

2013

217

21

Norsborg vattenverk

2014

215

22

Norsborg vattenverk

2015

205

23

Norsborg vattenverk

2016

226

24

Norsborg vattenverk

2017

247

25

Norsborg vattenverk

2018

270

26

Norsborg vattenverk

2019

208

27

Norsborg vattenverk

2020

233

28

Tullinge vattenverk

2007

44,2

29

Tullinge vattenverk

2008

42,1

30

Tullinge vattenverk

2009

35,5

31

Tullinge vattenverk

2010

29,7

32

Tullinge vattenverk

2011

19,9

33

Tullinge vattenverk

2012

0,00

34

Tullinge vattenverk

2013

0,00

35

Tullinge vattenverk

2014

0,00

36

Tullinge vattenverk

2015

0,00

37

Tullinge vattenverk

2016

0,00

38

Tullinge vattenverk

2017

0,00

39

Tullinge vattenverk

2018

0,00

40

Tullinge vattenverk

2019

0,00

41

Tullinge vattenverk

2020

0,00

Datakälla: VA-enheten, Botkyrka kommun

Kommentar

Siffrorna är framräknade med SCB:s statistik över invånarantal i kommunen de berörda åren. I Grödinge bor cirka 3000 personer som har egen brunn, de är därför exkluderade i beräkningarna. Kommunalt dricksvatten som används inom olika verksamheter är medräknade och fördelade på Botkyrkas invånare.

Kontakt:
Uppdaterad: 2021-08-26