Gå direkt till sidans innehåll

Vattenanvändning i hushållen

Indikator SE. 4.6. 1

Mälaren vid vattenverket i Norsborg är botkyrkabornas huvudsakliga källa till dricksvatten. Vatten från Norsborgs vattenverk förser också andra delar av länet med dricksvatten.

Under senare år har vattenförbrukningen per person och totalt sett minskat. Installation av mer snålspolande apparatur som till exempel effektivare munstycken är en av flera förklaringar. Vissa år används mycket vatten under sommarmånaderna för att vattna trädgårdar. Därför kan den totala vattenförbrukningen förändras beroende på sommarmånadernas nederbördsmängd.

Tullinge vattenverk är helt avstängt sedan 2012, på grund av höga halter av PFOS i grundvattnet. Sedan Tullinge vattenverk stängde ner förser Norsborgs vattenverk hela kommunen med dricksvatten förutom de hushåll som har egna brunnar.

Antal liter kommunalt dricksvatten som används per botkyrkabo och per dygn.

Datakälla: VA-enheten, Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
233 liter per dygn (2020)

Kommentar

Siffrorna är framräknade med SCB:s statistik över invånarantal i kommunen de berörda åren. I Grödinge bor cirka 3000 personer som har egen brunn, de är därför exkluderade i beräkningarna. Kommunalt dricksvatten som används inom olika verksamheter är medräknade och fördelade på Botkyrkas invånare.

Kontakt:
Uppdaterad: 2021-08-26