Gå direkt till sidans innehåll

Transport av fosfor i Tumbaåns sjösystem

Indikator SE. 4.1.7. 3

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden fosfor som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets fosforläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av fosfor beräknas i åtta mätpunkter i Tumbaåns avrinningsområde. Här redovisas transporten i provpunkten som ligger i åns mynning i Tullingesjön, vilket alltså visar hur mycket fosfor som tillförs Tullingesjön från egentliga Tumbaån.

Transporterad mängd totalfosfor i Tumbaåns mynning i Tullingsjön.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/år)

0

Tumbaån

1997

951

1

Tumbaån

1998

589

2

Tumbaån

1999

626

3

Tumbaån

2000

878

4

Tumbaån

2001

792

5

Tumbaån

2002

430

6

Tumbaån

2003

182

7

Tumbaån

2004

357

8

Tumbaån

2005

298

9

Tumbaån

2006

340

10

Tumbaån

2007

384

11

Tumbaån

2008

334

12

Tumbaån

2009

377

13

Tumbaån

2010

394

14

Tumbaån

2011

343

15

Tumbaån

2012

524

16

Tumbaån

2013

455

17

Tumbaån

2014

334

18

Tumbaån

2015

404

19

Tumbaån

2017

308

20

Tumbaån

2018

329

21

Tumbaån

2019

336

22

Tumbaån

2020

348

23

Tumbaån

2021

577

Datakälla: Recipientkontroll Tumbaån, Yoldia Environmental Consulting AB

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa.

Uppdaterad: 2023-12-08