Gå direkt till sidans innehåll

Kemisk status

Indikator SE. 4.1.4. 7

Klassificering av kemisk ytvattenstatus sker för olika prioriterade (PRIO) ämnen och ämnesgrupper som tillförs/släpps ut i en ytvattenförekomst. Om gränsvärdena som anges i bedömningsgrunderna underskrids vid samtliga övervakningsstationer, klassas ytvattenförekomsten med god kemisk status. Om minst ett av gränsvärdena överskrids vid en av stationerna klassas förekomsten med ej god kemisk status. Om underlagsdata saknas för ett ämne och provtagningsmatris (vatten, sediment eller biota), skall vattenmyndigheten vid klassificering göra en expertbedömning för statusklassning av ytvattenförekomsten.

Länstyrelsens klassning av kemisk status (exkl. överallt överskridande ämnen).

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Albysjön

2019

Ej god

1

Albysjön

2021

Ej god

2

Aspen

2019

Ej god

3

Aspen

2021

Ej god

4

Bornsjön

2014

God

5

Bornsjön

2019

Ej god

6

Bornsjön

2021

Ej god

7

Grindsjön

2019

God

8

Grindsjön

2021

God

9

Lilla Skogssjön

2019

God

10

Lilla Skogssjön

2021

God

11

Mälaren - Rödstensfjärden

2019

Ej god

12

Mälaren - Rödstensfjärden

2021

Ej god

13

Stora Skogssjön

2019

God

14

Stora Skogssjön

2021

God

15

Tullingesjön

2019

Ej god

16

Tullingesjön

2021

Ej god

17

Uttran

2019

Ej god

18

Uttran

2021

Ej god

19

Axån

2021

Ej god

20

Brinkbäcken

2021

God

21

Kagghamraån

2019

Ej god

22

Kagghamraån

2021

Ej god

23

Tumbaån

2019

Ej god

24

Tumbaån

2021

Ej god

25

Älvestaån

2019

Ej god

26

Älvestaån

2021

Ej god

27

Hallsfjärden

2019

God

28

Hallsfjärden

2021

God

29

Himmerfjärden

2016

Ej god

30

Himmerfjärden

2019

God

31

Himmerfjärden

2021

God

32

Kaggfjärden

2019

God

33

Kaggfjärden

2021

God

34

Näslandsfjärden

2019

God

35

Näslandsfjärden

2021

God

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2022-08-16