Gå direkt till sidans innehåll

Harbrobäcken (inkl. Stora och Lilla Dammen)

Delområde SE. 4.1. 3

Harbrobäcken är ett vattendrag som har sin upprinnelse i våtmarksområdet Hästhagsgölen nära Riksten, och som sedan rinner genom ett omväxlande jordbruks- och skogslandskap, genom de anlagda Stora och Lilla Dammen, för att slutligen mynna ut i Tumbaån. Övre delen av bäcken benämns även Himmelsbodabäcken och är till stora delar utdikad.

Uppdaterad: 2023-09-26