Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk status i vattendrag

Indikator SE. 4.1. 1

Havs- och vattenmyndigheten klassar den ekologiska statusen hos de lite större vattendragen i Botkyrka. De klassade vattendragen är Kagghamraån, Tumbaån (från sjön Uttran till Tullingesjön), Brinkbäcken, Axån och Älvestaån. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är framför allt vattendragens biologiska egenskaper samt surhet och innehåll av näringsämnen som bedöms.

Procentuell andel av de klassade vattendragen i Botkyrka (totalt 5 stycken) som uppnår god ekologisk status.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

God ekologisk status

2007

50,0

1

God ekologisk status

2009

50,0

2

God ekologisk status

2011

25,0

3

God ekologisk status

2013

25,0

4

God ekologisk status

2017

0,00

5

God ekologisk status

2019

0,00

6

God ekologisk status

2021

0,00

7

God ekologisk status

2023

0,00

8

Måttlig ekologisk status

2007

50,0

9

Måttlig ekologisk status

2009

50,0

10

Måttlig ekologisk status

2011

75,0

11

Måttlig ekologisk status

2013

75,0

12

Måttlig ekologisk status

2017

100

13

Måttlig ekologisk status

2019

100

14

Måttlig ekologisk status

2021

100

15

Måttlig ekologisk status

2023

100

16

Otillfredsställande ekologisk status

2007

0,00

17

Otillfredsställande ekologisk status

2009

0,00

18

Otillfredsställande ekologisk status

2011

0,00

19

Otillfredsställande ekologisk status

2013

0,00

20

Otillfredsställande ekologisk status

2017

0,00

21

Otillfredsställande ekologisk status

2019

0,00

22

Otillfredsställande ekologisk status

2021

0,00

23

Otillfredsställande ekologisk status

2023

0,00

24

Dålig ekologisk status

2007

0,00

25

Dålig ekologisk status

2009

0,00

26

Dålig ekologisk status

2011

0,00

27

Dålig ekologisk status

2013

0,00

28

Dålig ekologisk status

2017

0,00

29

Dålig ekologisk status

2019

0,00

30

Dålig ekologisk status

2021

0,00

31

Dålig ekologisk status

2023

0,00

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se

Kommentar

Ingen av de fem statusklassade vattendragen uppnår god ekologisk status utan de har alla klassats till måttlig ekologisk status. I samtliga fall är det övergödning som är en anledning till att de inte uppnår god status.

År 2020 tillkom två statusklassade vattendrag: Brinkbäcken och Axån.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-22