Gå direkt till sidans innehåll

Transport av fosfor

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.1.1. 1

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden fosfor som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets fosforläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av fosfor beräknas i ett 10-tal mätpunkter längs Kagghamraån. Här redovisas transporten i fyra provpunkter, Kagghamraåns mynning (vilket alltså visar hur mycket fosfor som tillförs Kaggfjärden (en vik av Östersjön) från Kagghamraån), Axån, Norrgaån, Uringebäcken samt Brinkbäcken.

Transporterad mängd totalfosfor i respektive vattendrags utlopp.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/år)

0

Axån

1999

603

1

Axån

2000

532

2

Axån

2001

442

3

Axån

2002

265

4

Axån

2003

171

5

Axån

2004

521

6

Axån

2005

418

7

Axån

2006

461

8

Axån

2007

361

9

Axån

2008

364

10

Axån

2009

251

11

Axån

2010

242

12

Axån

2011

224

13

Axån

2012

307

14

Axån

2013

290

15

Axån

2014

215

16

Axån

2015

277

17

Axån

2016

147

18

Axån

2017

291

19

Axån

2018

140

20

Axån

2019

284

21

Axån

2020

117

22

Axån

2021

265

23

Axån

2022

222

24

Brinkbäcken

1999

420

25

Brinkbäcken

2000

232

26

Brinkbäcken

2001

223

27

Brinkbäcken

2002

135

28

Brinkbäcken

2003

111

29

Brinkbäcken

2004

240

30

Brinkbäcken

2005

178

31

Brinkbäcken

2006

379

32

Brinkbäcken

2007

183

33

Brinkbäcken

2008

233

34

Brinkbäcken

2009

159

35

Brinkbäcken

2010

236

36

Brinkbäcken

2011

276

37

Brinkbäcken

2012

303

38

Brinkbäcken

2013

179

39

Brinkbäcken

2014

194

40

Brinkbäcken

2015

212

41

Brinkbäcken

2016

84

42

Brinkbäcken

2017

159

43

Brinkbäcken

2018

109

44

Brinkbäcken

2019

187

45

Brinkbäcken

2020

125

46

Brinkbäcken

2021

257

47

Brinkbäcken

2022

99

48

Kagghamraån

1988

1345

49

Kagghamraån

1989

586

50

Kagghamraån

1990

1537

51

Kagghamraån

1991

1327

52

Kagghamraån

1992

1453

53

Kagghamraån

1993

1030

54

Kagghamraån

1994

1621

55

Kagghamraån

1995

1848

56

Kagghamraån

1996

389

57

Kagghamraån

1997

712

58

Kagghamraån

1998

1943

59

Kagghamraån

1999

2224

60

Kagghamraån

2000

1557

61

Kagghamraån

2001

1430

62

Kagghamraån

2002

927

63

Kagghamraån

2003

656

64

Kagghamraån

2004

1751

65

Kagghamraån

2005

1219

66

Kagghamraån

2006

1592

67

Kagghamraån

2007

1068

68

Kagghamraån

2008

1389

69

Kagghamraån

2009

885

70

Kagghamraån

2010

1149

71

Kagghamraån

2011

1176

72

Kagghamraån

2012

1510

73

Kagghamraån

2013

1160

74

Kagghamraån

2014

1061

75

Kagghamraån

2015

1233

76

Kagghamraån

2016

572

77

Kagghamraån

2017

961

78

Kagghamraån

2018

546

79

Kagghamraån

2019

1070

80

Kagghamraån

2020

605

81

Kagghamraån

2021

1235

82

Kagghamraån

2022

623

83

Norrgaån

1999

359

84

Norrgaån

2000

314

85

Norrgaån

2001

370

86

Norrgaån

2002

198

87

Norrgaån

2003

146

88

Norrgaån

2004

375

89

Norrgaån

2005

327

90

Norrgaån

2006

331

91

Norrgaån

2007

259

92

Norrgaån

2008

380

93

Norrgaån

2009

223

94

Norrgaån

2010

294

95

Norrgaån

2011

275

96

Norrgaån

2012

360

97

Norrgaån

2013

283

98

Norrgaån

2014

237

99

Norrgaån

2015

357

100

Norrgaån

2016

173

101

Norrgaån

2017

275

102

Norrgaån

2018

218

103

Norrgaån

2019

240

104

Norrgaån

2020

173

105

Norrgaån

2022

175

106

Uringeån

1999

208

107

Uringeån

2000

158

108

Uringeån

2001

194

109

Uringeån

2002

137

110

Uringeån

2003

90

111

Uringeån

2004

264

112

Uringeån

2005

120

113

Uringeån

2006

195

114

Uringeån

2007

152

115

Uringeån

2008

153

116

Uringeån

2009

104

117

Uringeån

2010

175

118

Uringeån

2011

151

119

Uringeån

2012

186

120

Uringeån

2013

164

121

Uringeån

2014

159

122

Uringeån

2015

130

123

Uringeån

2016

66

124

Uringeån

2017

106

125

Uringeån

2018

68

126

Uringeån

2019

113

127

Uringeån

2020

89

128

Uringeån

2021

175

129

Uringeån

2022

63

130

Älvestaån

1997

662

131

Älvestaån

1998

288

132

Älvestaån

1999

242

133

Älvestaån

2000

447

134

Älvestaån

2001

233

135

Älvestaån

2002

343

136

Älvestaån

2003

84

137

Älvestaån

2004

184

138

Älvestaån

2005

168

139

Älvestaån

2007

234

140

Älvestaån

2008

376

141

Älvestaån

2009

239

142

Älvestaån

2010

134

143

Älvestaån

2011

153

144

Älvestaån

2012

143

145

Älvestaån

2013

228

146

Älvestaån

2014

153

147

Älvestaån

2015

136

148

Älvestaån

2016

130

149

Älvestaån

2017

148

150

Älvestaån

2018

127

151

Älvestaån

2019

156

152

Älvestaån

2020

166

153

Älvestaån

2021

229

154

Älvestaån

2022

176

Datakälla: Lokalt miljöövervakningsprogram samt SMHI

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa. Fosfortransporten har dock minskat något mer de senaste åren än vad som förklaras med minskat vattenflöde.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-22