Gå direkt till sidans innehåll

Kvävekoncentration

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.1.1. 5

Totalkväve analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.
Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växter och kväve som är bundet till organismer och mineraler.

Totalkvävehalt, årsmedian

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Axån

1993

1,200

1

Axån

1994

1,300

2

Axån

1995

1,350

3

Axån

1996

1,400

4

Axån

1997

0,890

5

Axån

1998

1,200

6

Axån

1999

1,200

7

Axån

2000

1,100

8

Axån

2001

1,400

9

Axån

2002

1,100

10

Axån

2003

1,200

11

Axån

2004

1,300

12

Axån

2005

1,400

13

Axån

2006

1,350

14

Axån

2007

1,150

15

Axån

2008

1,250

16

Axån

2009

1,050

17

Axån

2010

1,150

18

Axån

2011

1,020

19

Axån

2012

1,200

20

Axån

2013

0,990

21

Axån

2014

1,150

22

Axån

2015

0,830

23

Axån

2016

1,005

24

Axån

2017

0,990

25

Axån

2018

0,680

26

Axån

2019

0,725

27

Axån

2020

1,000

28

Axån

2021

0,845

29

Axån

2022

0,835

Uppdaterad: 2023-12-06