Gå direkt till sidans innehåll

Kvävekoncentration

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.1.1. 5

Totalkväve analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.
Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växter och kväve som är bundet till organismer och mineraler.

Uppdaterad: 2023-12-06