Gå direkt till sidans innehåll

Arealspecifik förlust av totalkväve

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.1.1. 4

Indikatorn redovisar hur mycket kg kväve avrinningsområdet släpper ifrån sig i genomsnitt per hektar och år.

Arealspecifik förlust av totalkväve, rullande treårsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/ha)

0

Axån

2001

4,56

1

Axån

2002

3,83

2

Axån

2003

2,57

3

Axån

2004

2,55

4

Axån

2005

2,75

5

Axån

2006

3,83

6

Axån

2007

3,87

7

Axån

2008

3,97

8

Axån

2009

3,12

9

Axån

2010

2,88

10

Axån

2011

2,62

11

Axån

2012

3,17

12

Axån

2013

3,08

13

Axån

2014

2,97

14

Axån

2015

2,52

15

Axån

2016

2,10

16

Axån

2017

2,07

17

Axån

2018

1,70

18

Axån

2019

2,11

19

Axån

2020

1,92

20

Axån

2021

2,54

21

Axån

2022

2,00

22

Brinkbäcken

2001

3,48

23

Brinkbäcken

2002

3,24

24

Brinkbäcken

2003

2,74

25

Brinkbäcken

2004

2,94

26

Brinkbäcken

2005

3,07

27

Brinkbäcken

2006

3,91

28

Brinkbäcken

2007

3,76

29

Brinkbäcken

2008

3,91

30

Brinkbäcken

2009

3,18

31

Brinkbäcken

2010

3,22

32

Brinkbäcken

2011

3,21

33

Brinkbäcken

2012

3,89

34

Brinkbäcken

2013

3,74

35

Brinkbäcken

2014

3,46

36

Brinkbäcken

2015

2,97

37

Brinkbäcken

2016

2,49

38

Brinkbäcken

2017

2,52

39

Brinkbäcken

2018

2,15

40

Brinkbäcken

2019

2,86

41

Brinkbäcken

2020

2,60

42

Brinkbäcken

2021

3,30

43

Brinkbäcken

2022

2,70

44

Kagghamraån

1990

2,58

45

Kagghamraån

1991

2,72

46

Kagghamraån

1992

3,99

47

Kagghamraån

1993

3,38

48

Kagghamraån

1994

3,72

49

Kagghamraån

1995

3,24

50

Kagghamraån

1996

2,75

51

Kagghamraån

1997

2,14

52

Kagghamraån

1998

2,18

53

Kagghamraån

1999

3,12

54

Kagghamraån

2000

3,70

55

Kagghamraån

2001

3,42

56

Kagghamraån

2002

3,01

57

Kagghamraån

2003

2,47

58

Kagghamraån

2004

2,62

59

Kagghamraån

2005

2,63

60

Kagghamraån

2006

3,28

61

Kagghamraån

2007

3,06

62

Kagghamraån

2008

3,37

63

Kagghamraån

2009

2,76

64

Kagghamraån

2010

2,76

65

Kagghamraån

2011

2,64

66

Kagghamraån

2012

3,09

67

Kagghamraån

2013

3,00

68

Kagghamraån

2014

2,81

69

Kagghamraån

2015

2,43

70

Kagghamraån

2016

2,02

71

Kagghamraån

2017

2,02

72

Kagghamraån

2018

1,77

73

Kagghamraån

2019

2,33

74

Kagghamraån

2020

2,17

75

Kagghamraån

2021

2,60

76

Kagghamraån

2022

2,06

77

Norrgaån

2001

1,99

78

Norrgaån

2002

1,89

79

Norrgaån

2003

1,60

80

Norrgaån

2004

1,69

81

Norrgaån

2005

1,72

82

Norrgaån

2006

2,22

83

Norrgaån

2007

2,13

84

Norrgaån

2008

2,51

85

Norrgaån

2009

2,16

86

Norrgaån

2010

2,19

87

Norrgaån

2011

1,85

88

Norrgaån

2012

2,19

89

Norrgaån

2013

2,12

90

Norrgaån

2014

2,05

91

Norrgaån

2015

1,86

92

Norrgaån

2016

1,65

93

Norrgaån

2017

1,61

94

Norrgaån

2018

1,38

95

Norrgaån

2019

1,51

96

Norrgaån

2020

1,45

97

Norrgaån

2021

1,80

98

Norrgaån

2022

1,60

99

Uringeån

2001

3,00

100

Uringeån

2002

2,47

101

Uringeån

2003

2,27

102

Uringeån

2004

2,75

103

Uringeån

2005

2,72

104

Uringeån

2006

3,12

105

Uringeån

2007

2,58

106

Uringeån

2008

2,98

107

Uringeån

2009

2,46

108

Uringeån

2010

2,70

109

Uringeån

2011

2,59

110

Uringeån

2012

3,04

111

Uringeån

2013

2,95

112

Uringeån

2014

2,81

113

Uringeån

2015

2,47

114

Uringeån

2016

1,90

115

Uringeån

2017

1,78

116

Uringeån

2018

1,47

117

Uringeån

2019

2,33

118

Uringeån

2020

2,30

119

Uringeån

2021

2,80

120

Uringeån

2022

1,97

Datakälla: Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2023-09-22