Gå direkt till sidans innehåll

Arealspecifik förlust av totalkväve

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.1.1. 4

Indikatorn redovisar hur mycket kg kväve avrinningsområdet släpper ifrån sig i genomsnitt per hektar och år.

Arealspecifik förlust av totalkväve, rullande treårsmedelvärden

Datakälla: Botkyrka kommun

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga förluster

>16,00 kg/ha

1

 Höga förluster

4,00–16,00 kg/ha

2

 Måttligt höga förluster

2,00–4,00 kg/ha

3

 Låga förluster

1,00–2,00 kg/ha

4

 Mycket låga förluster

<1,00 kg/ha

Uppdaterad: 2023-09-22