Gå direkt till sidans innehåll

Stora Skogssjön

Delområde SE. 4.2. 27

Stora Skogssjön är en skogssjö belägen i östra Grödinge. Öster om sjön finns isälvsavlagringen Pålamalm som har en vattentäkt och förser sjön med grundvatten. Sjön avvattnas via en kulvert till Lilla Skogssjön, som senare rinner vidare till Uringeån, vilken i sin tur förenas med Kagghamraån som mynnar i Kaggfjärden i Östersjön. Kagghamraån och Uringeån är några av Stockholms läns bästa havsöringslokaler, och det beror delvis på att grundvattenutflödet i sjöarna i systemet bidrar till att det finns ett jämnt flöde i vattendragen under året. Det finns inga avvattningsområden uppströms utan sjön är högsta punkten.

Uppdaterad: 2023-09-26