Gå direkt till sidans innehåll

Somran

Delområde SE. 4.2. 26

Somran är en liten sjö belägen väster om Malmsjön i Vårsta. Sjön är en del av Kagghamraåns avrinningsområde. Ån har fyra huvudgrenar, och Somran tillhör Axågrenen, i nordvästra delen av avrinningsområdet. Skälbyån startar nära Södertälje kanal och rinner via Somran till Malmsjön. Efter Malmsjön byter den namn till Axån, som sedan rinner igenom sjöarna Gölan och Axaren och vidare ihop med Norrgaån och bildar då Kagghamraåns huvudfåra. Somran är grund och har höga närsalthalter, vilket har lett till att den är kraftigt igenväxt och svårtillgänglig. Utloppet till Malmsjön sker via ett uträtat dike söder om Malmsjö gård.

Uppdaterad: 2023-12-08