Gå direkt till sidans innehåll

Övrasjön

Delområde SE. 4.2. 33

Övrasjön är en sprickdalssjö som ligger i samma förkastning som de nedströms liggande Mellansjön och Brosjön. Övrasjön tillrinning kommer ifrån omgivande mark, och är en del av Kagghamraåns sjösystem och ligger i nordvästra delen av avrinningsområdet. Sjön är mycket lättillgänglig för allmänheten och är omgiven av äldre och yngre barrskog med lövinslag. Den ligger i naturreservatet Vinterskogen, som också är ett Natura 2000-område.

Uppdaterad: 2023-09-26