Gå direkt till sidans innehåll

Kassmyrasjön

Delområde SE. 4.2. 13

Kassmyrasjön är en liten sjö i Skäcklinge som är omgiven av bebyggelse, främst i form av villor och radhus och skogsmark. På 1700-talet uppfördes torpet Kastmyra, som tillhörde Hågelby, strax söder om sjön. Sjön har eventuellt bildats i en dödisgrop som överlagrats i lera. Den tar emot dagvatten från vägar och bebyggelse i området och från Skäcklingebäcken. Den avvattnas via en tunnel till Tumbaån. Historiskt har sjön påverkats av bristfälligt renat dagvatten från ett litet antal fastigheter. Sjön används i undervisningssyfte av den närbelägna skolan. Kassmyrasjön ligger inom inre delen av Segersjö vattenskyddsområde. Det finns inget strandskydd runt sjön.

Uppdaterad: 2023-09-26