Gå direkt till sidans innehåll

Hacksjön

Delområde SE. 4.2. 12

Hacksjön är en liten sjö som ligger nordöst om Rikstens säteri och vars omgivning främst består av skog och myrmark. Den ligger högst upp i Tyresåns avrinningsområde och tilloppsflödet till sjön rinner genom ett stort myrmarksområde. Sjön avvattnas via en bäck (dike) till Kvarnsjön Gladö. Sjön är relativt opåverkad. Sjön är både grund och vegetationsrik. Sjöns vatten har en hög halt av humusämnen, vilket ger vattnet en mörkare, brunaktig nyans. Klassad som ”högt naturvärde” av länsstyrelsen. Tidigare hade sjön ett rikt fågelliv. Idag störs fåglarna av radiostyrda modellbåtar. Vintertid har isracing förekommit på isen, men det är numera förbjudet att framföra motorfordon på is i Botkyrka kommun.

Uppdaterad: 2023-09-26