Gå direkt till sidans innehåll

Grindsjön

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Delområde SE. 4.2. 10

Grindsjön är en skogssjö som betecknas som mycket ren. Grindsjöns nordvästra del hör till Botkyrka kommun medan övriga delar hör till Nynäshamns kommun. Tillrinningen kommer från några mindre vattendrag från omgivande skogsmark och Grindsjön dräneras via en liten bäck till Muskån. Sjöns östra sida ligger intill Tullingeåsen, en grundvattenproducerande isälvsavlagring. Låga närsalthalter, stort siktdjup och låga bakteriehalter visar att sjön är relativt opåverkad.

Vid sjöns västra sida ligger en av Totalförsvarets Forskningsinstituts, anläggningar, och ungefär en fjärdedel av sjön tillhör FOI. På anläggningen finns ett eget reningsverk för 130 personer. I sjöns sydvästra del ligger ett tillhörande 7,5 km² stort skjutfält. Utöver FOI finns det sparsam bebyggelse kring sjön, främst belägen i Nynäshamns kommun.

Uppdaterad: 2023-09-26