Gå direkt till sidans innehåll

Grindsjön

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Delområde SE. 4.2. 10

Grindsjön är en skogssjö som betecknas som mycket ren. Grindsjöns nordvästra del hör till Botkyrka kommun medan övriga delar hör till Nynäshamns kommun. Tillrinningen kommer från några mindre vattendrag från omgivande skogsmark och Grindsjön dräneras via en liten bäck till Muskån. Sjöns östra sida ligger intill Tullingeåsen, en grundvattenproducerande isälvsavlagring. Låga närsalthalter, stort siktdjup och låga bakteriehalter visar att sjön är relativt opåverkad.

Uppdaterad: 2023-09-26