Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.1

Ekologisk status i sjöar

Vattenmyndigheten klassar den ekologiska statusen i sjöar som är större än cirka 1 km2. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är framför allt sjöarnas biologiska egenskaper samt surhet och innehåll av näringsämnen som bedöms.

Procentuell andel av de statusklassade sjöarna i Botkyrka (totalt 9 sjöar) som uppnår god ekologisk status.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

God ekologisk status i sjöar

2007

57

1

God ekologisk status i sjöar

2009

71

2

God ekologisk status i sjöar

2011

86

3

God ekologisk status i sjöar

2013

44

4

God ekologisk status i sjöar

2015

67

5

God ekologisk status i sjöar

2017

67

6

God ekologisk status i sjöar

2018

67

7

God ekologisk status i sjöar

2019

56

8

Hög ekologisk status i sjöar

2007

14

9

Hög ekologisk status i sjöar

2009

0

10

Hög ekologisk status i sjöar

2011

0

11

Hög ekologisk status i sjöar

2013

0

12

Måttlig ekologisk status i sjöar

2007

14

13

Måttlig ekologisk status i sjöar

2009

14

14

Måttlig ekologisk status i sjöar

2011

14

15

Måttlig ekologisk status i sjöar

2013

44

16

Måttlig ekologisk status i sjöar

2015

33

17

Måttlig ekologisk status i sjöar

2017

33

18

Måttlig ekologisk status i sjöar

2018

33

19

Måttlig ekologisk status i sjöar

2019

33

20

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

2007

14

21

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

2009

14

22

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

2011

0

23

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

2013

11

24

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

2019

11

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se/

Kommentar

År 2019 klarar fem av nio sjöar god ekologisk status, dessa är Albysjön, Bornsjön, Grindsjön, Lilla Skogssjön och Rödstensfjärden (Mälaren). Tre sjöar är klassade till måttlig ekologisk status, dessa är Aspen, Stora Skogssjön och Tullingesjön. Uttran är klassad som otillfredsställande status.

Uppdaterad: 2020-01-10
Kontakt: