Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk status i sjöar

Indikator SE. 4.2. 1

Vattenmyndigheten klassar den ekologiska statusen i sjöar som är större än 1,0 km2. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är framför allt sjöarnas biologiska egenskaper samt surhet och innehåll av näringsämnen som bedöms.

Procentuell andel av de statusklassade sjöarna i Botkyrka (totalt 11 sjöar) som uppnår god ekologisk status.

Rad-id Ekologisk status i sjöar Senaste värdet (%) Datum

0

God ekologisk status i sjöar

 64

2021

1

Måttlig ekologisk status i sjöar

 27

2021

2

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

 9

2021

3

Hög ekologisk status i sjöar

 0

2013

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se/

Kommentar

År 2021 klarar sju av elva statusklassade sjöar god ekologisk status: Albysjön, Bornsjön, Brosjön, Grindsjön, Lilla Skogssjön, Mellansjön och Rödstensfjärden (Mälaren). Tre sjöar är klassade till måttlig ekologisk status: Aspen, Stora Skogssjön och Tullingesjön. Uttran är klassad till otillfredsställande ekologisk status. Från och med 2021 har Brosjön och Mellansjön tillkommit till listan över statusklassade sjöar.

Kontakt:
Uppdaterad: 2022-08-22