Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk status i sjöar

Indikator SE. 4.2. 1

Vattenmyndigheten klassar den ekologiska statusen i sjöar som är större än 1,0 km2. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är framför allt sjöarnas biologiska egenskaper samt surhet och innehåll av näringsämnen som bedöms.

Procentuell andel av de statusklassade sjöarna i Botkyrka (totalt 11 sjöar) som uppnår god ekologisk status.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

God ekologisk status i sjöar

2007

57

1

God ekologisk status i sjöar

2009

71

2

God ekologisk status i sjöar

2011

86

3

God ekologisk status i sjöar

2013

44

4

God ekologisk status i sjöar

2015

67

5

God ekologisk status i sjöar

2017

67

6

God ekologisk status i sjöar

2018

67

7

God ekologisk status i sjöar

2019

56

8

God ekologisk status i sjöar

2020

56

9

God ekologisk status i sjöar

2021

64

10

Hög ekologisk status i sjöar

2007

14

11

Hög ekologisk status i sjöar

2009

0

12

Hög ekologisk status i sjöar

2011

0

13

Hög ekologisk status i sjöar

2013

0

14

Måttlig ekologisk status i sjöar

2007

14

15

Måttlig ekologisk status i sjöar

2009

14

16

Måttlig ekologisk status i sjöar

2011

14

17

Måttlig ekologisk status i sjöar

2013

44

18

Måttlig ekologisk status i sjöar

2015

33

19

Måttlig ekologisk status i sjöar

2017

33

20

Måttlig ekologisk status i sjöar

2018

33

21

Måttlig ekologisk status i sjöar

2019

33

22

Måttlig ekologisk status i sjöar

2020

33

23

Måttlig ekologisk status i sjöar

2021

27

24

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

2007

14

25

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

2009

14

26

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

2011

0

27

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

2013

11

28

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

2019

11

29

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

2020

11

30

Otillfredsställande ekologisk status i sjöar

2021

9

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se/

Kommentar

År 2021 klarar sju av elva statusklassade sjöar god ekologisk status: Albysjön, Bornsjön, Brosjön, Grindsjön, Lilla Skogssjön, Mellansjön och Rödstensfjärden (Mälaren). Tre sjöar är klassade till måttlig ekologisk status: Aspen, Stora Skogssjön och Tullingesjön. Uttran är klassad till otillfredsställande ekologisk status. Från och med 2021 har Brosjön och Mellansjön tillkommit till listan över statusklassade sjöar.

Kontakt:
Uppdaterad: 2022-08-22