Gå direkt till sidans innehåll

Brosjön

Delområde SE. 4.2. 6

Brosjön är en mindre skogssjö som ligger nära Vårsta i Grödinge och tillhör Axågrenen av Kagghamraån. Det är en förkastningssjö förbunden med uppströms liggande Övrasjön och Mellansjön i norr. Avrinningen går via en bäck till Malmsjön, vars nedre del är kulverterad. Brosjön har högre närsaltshalter än de uppströms liggande sjöarna.

Vid sjön finns en populär badplats, Brotorpsbadet, som är mycket lättillgänglig för allmänheten. Sjön är omgiven av äldre och yngre barrskog med lövinslag och ligger i naturreservatet Vinterskogen, som också är ett Natura 2000-område.

I området finns intressanta kulturminnen. I reservatets sydvästra del finns ett femtiotal gravar från äldre järnåldern bevarade. Under 1700-talet användes skogen för skogsbete för djuren på torpen i området, som tillhörde gården Ensta. I slutet av 1800-talet fanns det ett tiotal torp kring sjöarna, idag finns två torp bevarade, Strömsberg och Katrineberg. I slutet på 1800-talet flyttades Nobels dynamitlager på grund av olycksrisken från Vinterviken söder om Stockholm ut i Vinterskogen. Dynamitdepån användes fram till 1970-talet, men idag finns bara fundamentet kvar. I området uppfördes år 1885 ett missionshus, Moriaberg, som användes som sommarkyrka av Svenska Missionsförbundet. Missionshuset finns inte kvar idag men marken förvaltas av lajvföreningen Tu Lajv, som också har uppfört nya byggnader på platsen.

Uppdaterad: 2023-09-26