Gå direkt till sidans innehåll

Brosjön

Delområde SE. 4.2. 6

Brosjön är en mindre skogssjö som ligger nära Vårsta i Grödinge och tillhör Axågrenen av Kagghamraån. Det är en förkastningssjö förbunden med uppströms liggande Övrasjön och Mellansjön i norr. Avrinningen går via en bäck till Malmsjön, vars nedre del är kulverterad. Brosjön har högre närsaltshalter än de uppströms liggande sjöarna.

Uppdaterad: 2023-09-26