Gå direkt till sidans innehåll

Axaren

Delområde SE. 4.2. 3

Axaren är en mindre sjö i Kagghamraåns avrinningsområde, som är belägen i Grödinge strax norr om Rosenhill. Kagghamraån har fyra huvudgrenar, och Axaren ingår i Skälbyån-Axån, i nordvästra delen av avrinningsområdet, som också är den del som i störst utsträckning påverkats av mänskliga aktiviteter.

Skälbyån startar nära Södertälje kanal och rinner via Somran, Malmsjön och Gölan. Efter Gölan byter den namn till Axån, som sedan rinner genom sjön Axaren och vidare ihop med Norrgaån och bildar då Kagghamraåns huvudfåra.

Axaren är en näringsrik sjö som har problem med algblomningar. Den påverkas av den uppströms liggande Malmsjön, kringliggande åkermark, golfbana och enstaka enskilda avlopp. De flesta enskilda avlopp i området anslöts till Himmerfjärdsverket 1999. Malmsjön var recipient för renat avloppsvatten från Vårsta fram till 1974.

Lodkarta
Lodkarta

Uppdaterad: 2023-09-26