Gå direkt till sidans innehåll

Axaren

Delområde SE. 4.2. 3

Axaren är en mindre sjö i Kagghamraåns avrinningsområde, som är belägen i Grödinge strax norr om Rosenhill. Kagghamraån har fyra huvudgrenar, och Axaren ingår i Skälbyån-Axån, i nordvästra delen av avrinningsområdet, som också är den del som i störst utsträckning påverkats av mänskliga aktiviteter.

Uppdaterad: 2023-09-26