Gå direkt till sidans innehåll

Aspen

Delområde SE. 4.2. 2

Aspen är en grund lerslättssjö som sedan 1950-talet är delad av en vägbank då motorvägen (E4/E20) byggdes. Detta har medfört att sjön är delad i nordlig och en sydlig del med en relativt smal och grund öppning mellan sjödelarna. Det största djupet i den norra delen är 2,9 m och i södra delen 2,3 m.

Uppdaterad: 2023-09-26