Gå direkt till sidans innehåll

Zink i sediment

Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Indikator SE. 4.2.1. 5

Genom att analysera bottensedimentens innehåll av tungmetaller och miljögifter får man ett mått på vilken föroreningsbelastning som en sjö varit utsatt för under en betydligt längre tid än vad enskilda vattenprov kan visa.

I de översta centimetrarna av bottensedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Bottensedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv för att se trender i föroreningsbelastning över tiden.

Nedan redovisas halten zink i den översta centimetern av bottensedimentet.

Zinkhalt (Zn) i sjöarnas bottensediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g ts)

0

Albysjön

1997

340

1

Albysjön

2002

435

2

Albysjön

2007

450

3

Albysjön

2012

510

4

Albysjön

2017

420

5

Kvarnsjön (Tumba)

1997

510

6

Kvarnsjön (Tumba)

2002

531

7

Kvarnsjön (Tumba)

2007

660

8

Kvarnsjön (Tumba)

2012

610

9

Kvarnsjön (Tumba)

2017

510

10

Mälaren - Rödstensfjärden

2001

196

11

Mälaren - Rödstensfjärden

2007

179

12

Tullingesjön

1997

337

13

Tullingesjön

2002

622

14

Tullingesjön

2007

655

15

Tullingesjön

2012

655

16

Tullingesjön

2017

530

17

Utterkalven

1997

740

18

Utterkalven

2002

853

19

Utterkalven

2007

820

20

Utterkalven

2012

860

21

Utterkalven

2017

910

22

Uttran

1997

240

23

Uttran

2002

261

24

Uttran

2007

290

25

Uttran

2012

330

26

Uttran

2017

280

Datakälla: Botkyrka kommun, Salems kommun och Länsstyrelsens rapport 2011:19
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-02-25