Gå direkt till sidans innehåll

Nickel i sediment

Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Indikator SE. 4.2.1. 4

Genom att analysera bottensedimentens innehåll av tungmetaller och miljögifter får man ett mått på vilken föroreningsbelastning som en sjö varit utsatt för under en betydligt längre tid än vad enskilda vattenprov kan visa.

I de översta centimetrarna av bottensedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Bottensedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv för att se trender i föroreningsbelastning över tiden.

Nedan redovisas halten nickel i den översta centimetern av bottensedimentet.

Nickelhalt (Ni) i sjöarnas bottensediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g ts)

0

Albysjön

1997

40

1

Albysjön

2002

49

2

Albysjön

2007

53

3

Albysjön

2012

51

4

Albysjön

2017

44

5

Kvarnsjön (Tumba)

1997

10

6

Kvarnsjön (Tumba)

2002

21

7

Kvarnsjön (Tumba)

2007

33

8

Kvarnsjön (Tumba)

2012

26

9

Kvarnsjön (Tumba)

2017

25

10

Mälaren - Rödstensfjärden

2001

14,2

11

Mälaren - Rödstensfjärden

2007

16,8

12

Tullingesjön

1997

37

13

Tullingesjön

2002

61

14

Tullingesjön

2007

66

15

Tullingesjön

2012

64

16

Tullingesjön

2017

56

17

Utterkalven

1997

31

18

Utterkalven

2002

35

19

Utterkalven

2007

33

20

Utterkalven

2012

36

21

Utterkalven

2017

29

22

Uttran

1997

17

23

Uttran

2002

26

24

Uttran

2007

30

25

Uttran

2012

36

26

Uttran

2017

29

Datakälla: Botkyrka kommun, Salems kommun och Länsstyrelsens rapport 2011:19
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-02-25