Gå direkt till sidans innehåll

Nickel i sediment

Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Indikator SE. 4.2.1. 4

Genom att analysera bottensedimentens innehåll av tungmetaller och miljögifter får man ett mått på vilken föroreningsbelastning som en sjö varit utsatt för under en betydligt längre tid än vad enskilda vattenprov kan visa.

I de översta centimetrarna av bottensedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Bottensedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv för att se trender i föroreningsbelastning över tiden.

Nedan redovisas halten nickel i den översta centimetern av bottensedimentet.

Nickelhalt (Ni) i sjöarnas bottensediment

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/g ts) Datum

0

Tullingesjön

 56

2017

1

Albysjön

 44

2017

2

Utterkalven

 29

2017

3

Uttran

 29

2017

4

Kvarnsjön (Tumba)

 25

2017

5

Mälaren - Rödstensfjärden

 16,8

2007

Datakälla: Botkyrka kommun, Salems kommun och Länsstyrelsens rapport 2011:19

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>250 µg/g ts

1

 Höga halter

50–250 µg/g ts

2

 Måttligt höga halter

15–50 µg/g ts

3

 Låga halter

5–15 µg/g ts

4

 Mycket låga halter

<5 µg/g ts

Kontakt:
Uppdaterad: 2020-02-25