Gå direkt till sidans innehåll

Krom i sediment

Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Indikator SE. 4.2.1. 6

Genom att analysera bottensedimentens innehåll av tungmetaller och miljögifter får man ett mått på vilken föroreningsbelastning som en sjö varit utsatt för under en betydligt längre tid än vad enskilda vattenprov kan visa.

I de översta centimetrarna av bottensedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Bottensedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv för att se trender i föroreningsbelastning över tiden.

Nedan redovisar halten krom i den översta centimetern av bottensedimentet.

Kromhalt (Cr) i sjöarnas bottensediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g ts)

0

Albysjön

1997

58

1

Albysjön

2002

54

2

Albysjön

2007

59

3

Albysjön

2012

63

4

Albysjön

2017

57

5

Kvarnsjön (Tumba)

1997

16

6

Kvarnsjön (Tumba)

2002

22

7

Kvarnsjön (Tumba)

2007

26

8

Kvarnsjön (Tumba)

2012

25

9

Kvarnsjön (Tumba)

2017

26

10

Mälaren - Rödstensfjärden

2001

78,6

11

Mälaren - Rödstensfjärden

2007

80,5

12

Tullingesjön

1997

56

13

Tullingesjön

2002

52

14

Tullingesjön

2007

58

15

Tullingesjön

2012

62

16

Tullingesjön

2017

53

17

Utterkalven

1997

49

18

Utterkalven

2002

53

19

Utterkalven

2007

49

20

Utterkalven

2012

58

21

Utterkalven

2017

53

22

Uttran

1997

26

23

Uttran

2002

28

24

Uttran

2007

31

25

Uttran

2012

36

26

Uttran

2017

30

Datakälla: Botkyrka kommun, Salems kommun och Länsstyrelsens rapport 2011:19
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-02-25