Gå direkt till sidans innehåll

Bly i sediment

Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Indikator SE. 4.2.1. 7

Genom att analysera bottensedimentens innehåll av tungmetaller och miljögifter får man ett mått på vilken föroreningsbelastning som en sjö varit utsatt för under en betydligt längre tid än vad enskilda vattenprov kan visa.

I de översta centimetrarna av bottensedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Bottensedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv för att se trender i föroreningsbelastning över tiden.

Nedan redovisar halten bly i den översta centimetern av bottensedimentet.

Blyhalt (Pb) i sjöarnas bottensediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g ts)

0

Albysjön

1997

50

1

Albysjön

2002

61

2

Albysjön

2007

54

3

Albysjön

2012

46

4

Albysjön

2017

43

5

Kvarnsjön (Tumba)

1997

65

6

Kvarnsjön (Tumba)

2002

68

7

Kvarnsjön (Tumba)

2007

93

8

Kvarnsjön (Tumba)

2012

49

9

Kvarnsjön (Tumba)

2017

56

10

Mälaren - Rödstensfjärden

2001

42,5

11

Mälaren - Rödstensfjärden

2007

33,7

12

Tullingesjön

1997

60

13

Tullingesjön

2002

72

14

Tullingesjön

2007

59

15

Tullingesjön

2012

49

16

Tullingesjön

2017

50

17

Utterkalven

1997

97

18

Utterkalven

2002

104

19

Utterkalven

2007

68

20

Utterkalven

2012

55

21

Utterkalven

2017

57

22

Uttran

1997

92

23

Uttran

2002

76

24

Uttran

2007

65

25

Uttran

2012

62

26

Uttran

2017

72

Datakälla: Botkyrka kommun, Salems kommun och Länsstyrelsens rapport 2011:19
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-02-25