Gå direkt till sidans innehåll

Bly i sediment

Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Indikator SE. 4.2.1. 7

Genom att analysera bottensedimentens innehåll av tungmetaller och miljögifter får man ett mått på vilken föroreningsbelastning som en sjö varit utsatt för under en betydligt längre tid än vad enskilda vattenprov kan visa.

I de översta centimetrarna av bottensedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Bottensedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv för att se trender i föroreningsbelastning över tiden.

Nedan redovisar halten bly i den översta centimetern av bottensedimentet.

Blyhalt (Pb) i sjöarnas bottensediment

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/g ts) Datum

0

Uttran

 72

2017

1

Utterkalven

 57

2017

2

Kvarnsjön (Tumba)

 56

2017

3

Tullingesjön

 50

2017

4

Albysjön

 43

2017

5

Mälaren - Rödstensfjärden

 33,7

2007

Datakälla: Botkyrka kommun, Salems kommun och Länsstyrelsens rapport 2011:19

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>2000 µg/g ts

1

 Höga halter

400–2000 µg/g ts

2

 Måttligt höga halter

150–400 µg/g ts

3

 Låga halter

50–150 µg/g ts

4

 Mycket låga halter

<50 µg/g ts

Kontakt:
Uppdaterad: 2020-02-25