Gå direkt till sidans innehåll

Kaggfjärden

Foto: Sten Modén
Foto: Sten Modén
Delområde SE. 4.3. 3

Kaggfjärden är en fjärd i Östersjön som delas mellan Botkyrka och Nynäshamn kommuner. Den ligger längst inne i en vik och förbinds med Himmerfjärden genom ett 190 meter brett sund. Bottentopografin med en grund tröskel och ett smalt sund mellan de två fjärdarna försämrar vattenutbytet mellan fjärdarna, men den påverkas troligtvis i stor utsträckning av Himmerfjärdsverkets utsläpp i Himmerfjärden. Botten på Kaggfjärden sluttar långsamt från norr mot söder, och består främst av lera och organiskt material.

Uppdaterad: 2023-09-27