Gå direkt till sidans innehåll

Siktdjup

Vy över Hallsfjärden. I bakgrunden syns Södertälje. Foto: Sara Lee
Vy över Hallsfjärden. I bakgrunden syns Södertälje. Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.3.1. 2

Siktdjup är ett mått på genomskinlighet i sjö- och havsvatten. Siktdjupet bestäms genom att mäta avståndet på vilket det mänskliga ögat kan uppfatta ett föremål som sänkts ned från ytan. Siktdjupet varierar med vattnets innehåll av suspenderat material och växtplankton. Det är därmed ett bra mått på näringsstatusen. Ett litet siktdjup indikerar att vattenområdet är övergött.

Siktdjup i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (c)

0

Hallsfjärden

2001

3,1

1

Hallsfjärden

2004

4,4

2

Hallsfjärden

2005

4,4

3

Hallsfjärden

2006

5,2

4

Hallsfjärden

2007

5,1

5

Hallsfjärden

2008

2,9

6

Hallsfjärden

2009

4,4

7

Hallsfjärden

2010

3,1

8

Hallsfjärden

2011

4,0

9

Hallsfjärden

2012

4,5

10

Hallsfjärden

2013

5,4

11

Hallsfjärden

2014

4,4

12

Hallsfjärden

2015

3,4

13

Hallsfjärden

2017

6,0

14

Hallsfjärden

2018

3,8

15

Hallsfjärden

2019

6,1

16

Hallsfjärden

2020

6,7

17

Hallsfjärden

2021

3,9

18

Hallsfjärden

2022

5,9

19

Himmerfjärden

2001

3,9

20

Himmerfjärden

2004

3,1

21

Himmerfjärden

2005

2,9

22

Himmerfjärden

2006

2,8

23

Himmerfjärden

2007

3,9

24

Himmerfjärden

2008

2,8

25

Himmerfjärden

2009

3,4

26

Himmerfjärden

2010

2,9

27

Himmerfjärden

2011

3,9

28

Himmerfjärden

2012

4,2

29

Himmerfjärden

2013

3,2

30

Himmerfjärden

2014

3,9

31

Himmerfjärden

2015

4,5

32

Himmerfjärden

2016

4,6

33

Himmerfjärden

2017

4,1

34

Himmerfjärden

2018

3,6

35

Himmerfjärden

2019

4,0

36

Himmerfjärden

2020

2,1

37

Himmerfjärden

2021

4,0

38

Himmerfjärden

2022

2,4

39

Kaggfjärden

2001

5,0

40

Kaggfjärden

2004

3,0

41

Kaggfjärden

2005

4,2

42

Kaggfjärden

2006

4,4

43

Kaggfjärden

2007

4,4

44

Kaggfjärden

2008

2,5

45

Kaggfjärden

2009

5,9

46

Kaggfjärden

2010

4,7

47

Kaggfjärden

2011

3,8

48

Kaggfjärden

2012

5,7

49

Kaggfjärden

2013

3,2

50

Kaggfjärden

2014

4,6

51

Kaggfjärden

2015

3,5

52

Kaggfjärden

2016

6,2

53

Kaggfjärden

2018

4,2

54

Kaggfjärden

2019

5,2

55

Kaggfjärden

2020

1,9

56

Kaggfjärden

2021

5,0

57

Kaggfjärden

2022

2,1

58

Näslandsfjärden

2001

3,7

59

Näslandsfjärden

2005

3,5

60

Näslandsfjärden

2006

2,3

61

Näslandsfjärden

2007

2,7

62

Näslandsfjärden

2008

2,5

63

Näslandsfjärden

2009

3,4

64

Näslandsfjärden

2010

2,6

65

Näslandsfjärden

2011

3,0

66

Näslandsfjärden

2012

3,9

67

Näslandsfjärden

2013

2,8

68

Näslandsfjärden

2014

2,3

69

Näslandsfjärden

2015

4,0

70

Näslandsfjärden

2016

3,5

71

Näslandsfjärden

2017

4,2

72

Näslandsfjärden

2018

3,0

73

Näslandsfjärden

2019

4,3

74

Näslandsfjärden

2020

5,4

75

Näslandsfjärden

2021

4,1

76

Näslandsfjärden

2022

2,0

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund www.svealandskusten.se
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27